Мова освітнього процесу 

 У закладі мовою навчання і виховання дітей встановлена українська мова.