Освітні програми, що реалізуються в закладі:

Уяринецький Дошкільний навчальний заклад "Барвінок" працює за базовою програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина".

Методичні рекомендації, розроблені за структурою Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина", є складовою методичного комплекту і спрямовані на виконання Закону України "Про дошкільну освіту", Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти до 2017 року, а також повністю відповідають Базовому компоненту дошкільної освіти України, що затверджений наказом Міністерства освіти, молоді та спорту України від 22.05.2012 року №615.

    У розділах розкрито сучасні підходи щодо реалізації завдань навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку, а також концептуальні підходи, сучасні методи і прийоми, зміст і засоби, форми організації роботи з дітьми за кожним розділом програми.

   Для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, приватних педагогів, батьків, студентів і викладачів вищих навчальних педагогічних закладів.